Cyfleusterau

 • Broadband
 • System PA modern
 • Projector a sgrîn fawr
 • 150 o seti pan mae’r Neuadd wedi ei osod ar gyfer cyngerdd
 • Hyd at 17 o fyrddau a 100 o seti pan mae’r Neuadd wedi ei osod ar gyfer brecwast priodas
 • Llwyfan (sy’n hawdd i’w dynnu a gosod), piano a goleuadau llwyfan
 • Chwaraeon e.e. tennis bwrdd, bowls dan do, tennis byr, swingball, darts, pool.
 • Cegin newydd sbon
 • Toiledau x 3 (dynion, merched ac anabl)
 • Cyfleusterau newid babi
 • System sain ‘loop’
 • System wresogi dan-y-llawr pelenni biomass
 • Adeilad cynnes wedi ei insiwleiddio’n arbennig o dda (Tystysgrif Perfformiad Ynni Band A)
 • Maes parcio i 11 o geir (rhagor o lefydd parcio cyfagos a chyfleus yn Sgwâr a strydoedd Llandderfel)
 • Lle i gloi beics
 • Mynediad cadair olwyn
 • Byrddau picnic y tu allan